Underhållsbidrag

Enligt föräldrabalken är båda föräldrarna skyldiga att bidra till barnets försörjning. Om barnet efter en separation bor helt eller mer hos den ena föräldern ska den andra, som kallas umgängesförälder, betala underhållsbidrag tills det att barnet fyller 18 år (eller upp till 21 år om barnet fortfarande går i skolan vid 18 års ålder). Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Har ni svårt att själva komma överens om hur stort underhållsbidraget ska vara kan det fastställas av tingsrätten, och då behöver du ett juridiskt ombud. Vänd dig till oss så vägleder vi dig.