Framtidsfullmakt

Lagen om framtidsfullmakt är en ny lag som trädde i kraft 2017.
Lagen stiftades för att många människor förr eller senare drabbas av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd som medför svårigheter att ta hand om sig själv och sin ekonomi. Lagen ger möjlighet att i förväg själv bestämma vem som ska hjälpa dig med ekonomiska och personliga angelägenheter när du inte längre kan fatta sina egna beslut, istället för att vara hänvisad till en god man eller förvaltare som utses av domstol.

En framtidsfullmakt upprättas alltså i förebyggande syfte, en planering för om du en dag i framtiden inte längre kan tillgodose dina egna behov, exempelvis på grund av ålder, sjukdom eller olyckshändelse.

I en framtidsfullmakt väljer du själv vilken eller vilka personer som ska ansvara för dina ekonomiska och personliga intressen om du inte längre kan fatta självständiga beslut. Du kan dessutom själv bestämma omfattningen av fullmakten, och på så sätt behålla kontroll över frågor som har stor betydelse för dig. Ska fullmaktshavaren exempelvis få sälja bostaden, bilen eller aktier? Eller bara reglera räkningar, hämta avier och deklarera?
Genom en framtidsfullmakt kan du undvika att en god man eller förvaltare behöver utses.