Bodelning

Vid en skilsmässa görs en bodelning där det gemensamma giftorättsgodset delas upp mellan makarna, efter att den enskilda egendomen separerats.

Vid bodelning i ett samboförhållande omfattas bara gemensam permanentbostad och bohag, såvida inte ett samboavtal säger annat. Uppstår det en tvist vid er bodelning, oavsett om det är efter äktenskap eller samboskap, så kan våra erfarna advokater hjälpa dig.